SẢN PHẨM MỚI

1.400.000
1.700.000
400.000
400.000

Mỹ Freebase 6mg

Summer Nho Lạnh 100ml 6mg

400.000
400.000
350.000

Salt Nic Mỹ

Summer Nho Lạnh 30mg

350.000

THÂN MÁY

1.700.000

Thân Máy

Tesla DB 219w

500.000

Thân Máy

KAOS SKYCAR 230W

800.000

TINH DẦU

400.000
400.000

Mỹ Freebase 6mg

Summer Nho Lạnh 100ml 6mg

400.000
400.000

POD SYSTEm

PHỤ KIỆN

Phụ Kiện

Sạc Cylaid 2 Pin

200.000

Phụ Kiện

Sạc Cylaid 1 Pin

100.000
70.000

Phụ Kiện

Drag VinCi Occ 0.3ohm

70.000

Tin Tức Về Vape

DANH MỤC SẢN PHẨM