SẢN PHẨM MỚI

Mỹ Freebase 3mg

7Daze Ổi Mát 60ml 3mg

350.000
350.000
350.000
350.000
350.000

Mỹ Freebase 3mg

7Daze Xoài Mát 60ml 3mg

350.000

THÂN MÁY

650.000
1.700.000

Thân Máy

Tesla DB 219w

500.000

Thân Máy

KAOS SKYCAR 230W

800.000

TINH DẦU

Mỹ Freebase 3mg

7Daze Ổi Mát 60ml 3mg

350.000
350.000
350.000

POD SYSTEm

PHỤ KIỆN

Phụ Kiện

Flame Occ 0.6ohm

70.000
80.000

Phụ Kiện

Kéo Cắt Bông

40.000

Phụ Kiện

Nhíp Wick Bông

30.000

Tin Tức Về Vape

DANH MỤC SẢN PHẨM