SẢN PHẨM MỚI

THÂN MÁY

Thân Máy

Tesla DB 219w

500.000

Thân Máy

KAOS SKYCAR 230W

800.000

Thân Máy

Hannya 230w

1.300.000

TINH DẦU

POD SYSTEm

PHỤ KIỆN

Phụ Kiện

Driptip 810

100.000

Phụ Kiện

Pal Se V2 1.2ohm

80.000

Phụ Kiện

Marvel40 occ 0.4ohm

70.000
120.000

Tin Tức Về Vape

DANH MỤC SẢN PHẨM