Đối với máy bảo hành 30 ngày, 1 đổi 1 nếu lỗi sản xuất tại Vape PHP Đà Nẵng.